Kommuneplan samfunnsdel

Kommuneplan samfunnsdel.jpg - Klikk for stort bilete Kommuneplana sin samfunndel skal ta stilling til langsiktige utfordringar, mål og strategiar for kommunesamfunnet som heilhet og kommunen som organisasjon.

 

 

Kommuneplanen sin samfunnsdel med tilhøyrande dokument finn du her. (PDF, 3 MB)

Kommuneplan for Ørskog kommune er den overordna planen som skal gje retningar og vere styrande for politiske – og administrative vedtak. Den skal gje retningsliner for korleis kommunen sine eigne mål og strategiar skal gjennomførast i kommunal verksemd og med medverknad frå andre offentlege organ og private.
Den bør innehalde ei beskriving og vurdring av alternative strategiar for samfunnsutvikling og langsiktige arealbehov, og ta stilling til kva strategi kommunen vil legge til grunn.
Hensikta med det siste er å beskrive samanhengen mellom dei langsiktige mål og strategiar som ligg i samfunnsdelen, og dei fysiske konsekvensane.

 

Samfunnsdelen 2007-2019 vart vedteken av kommunestyret den 30. august 2007.

Fann du det du leitte etter?
Nyttige lenker (1)
 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering