Reguleringsplanar

Reguleringsplanar fastset den lovlige arealbruken for eit avgrensa område. Kommunen kan utarbeide områdereguleringsplanar og detaljreguleringsplanar.

Meir informasjon om planprosess finn du her.

Dei fleste reguleringsplanar vert utarbeidde av private som fremjar sine forslag til detaljreguleringsplan for kommunen. Ein slik planprosess startar med eit oppstartsmøte med kommunen der ein diskuterer og avklarar rammer for arbeidet.

 

Godkjende reguleringplanar i alfabetisk rekkefølgje:

Planane kan vere delvis erstatta av nyare planar, sjå Planinnsyn som viser gjeldande reguleringsplan for det aktuelle området.

 

Amdam (PDF, 374 kB)

Brauta (PDF, 5 MB)

Bustadfelt på Lande (PDF, 2 MB)

Bustadfelt på Valgermo (PDF, 2 MB)

Bårdsgjære (PDF, 981 kB)

Parkeringsplassar for Årøyhaugen Barnehage og garasjeanlegg Sjøholt Næringsbygg (PDF, 162 kB)

E39 - Passeringslomme og flytting av busslomme (PDF, 7 MB)

 

Fylkesveg 104 Sjøholtreitane - Lialeet (PDF, 5 MB)

Gang og sykkelveg Amdam - Skarbø (PDF, 5 MB)

Gang og sykkelveg Steinholt - Sjøholt skule (PDF, 3 MB)

Gang- og sykkelveg Apalset (PDF, 3 MB)

Gang- og sykkelveg Sjøholt - Apalset (PDF, 4 MB)

Gang- og sykkelveg Giskemo - Amdam

Gang- og sykkelveg Skarbøhammaren - Vestre (PDF, 600 kB)

Gang- og sykkelveg Skarbøhammaren - Skarbø (PDF, 341 kB)

Gang- og sykkelveg Steinholt bru - Giskemokrysset

Gnr 101 Bnr 2 i Solnørdalen (PDF, 215 kB)

Hansbakkåsen Bustadfelt Lande (PDF, 3 MB)

Haukås Næringspark (PDF, 6 MB)

Haukåsfeltet (PDF, 5 MB)

Hestesportsenter (PDF, 2 MB)

Iden (PDF, 203 kB)

Liabakkane (PDF, 5 MB)

Lånabakkane (PDF, 6 MB)

Lånamarka (PDF, 2 MB)

Me-Hatlen (PDF, 4 MB)

Måsøyrane (PDF, 986 kB)

Nedre Lånamarka (PDF, 400 kB)

Nysetra Gnr 96 Bnr. 1 (PDF, 2 MB)

Nysetra Gnr. 96 Bnr. 2 (PDF, 607 kB)

Nyseterbakkane felt I (PDF, 5 MB)
 

Nyseterbakkane felt II (PDF, 5 MB)

Parkeringsplassar på Ørskogfjellet (PDF, 5 MB)

Området rundt utløpet på Vaksvikelva (PDF, 2 MB)

Sjøholt skule (PDF, 919 kB)

Sjøholt Aust (PDF, 7 MB)

Sjøholt Feriesenter (PDF, 8 MB)

Sjøholt Næringshage - Rådhus (PDF, 113 kB)

Sjøholt sentrum (PDF, 2 MB)

Sjøholt sentrum - reguleringsendring 2013 (PDF, 164 kB)

Sjøholt sentrum - Bussterminal (PDF, 355 kB)

Sjøholt Syd (PDF, 27 MB)

Sjøholt Vest (PDF, 979 kB)

Sjøholtreitane (PDF, 4 MB)

Sjøholtstrand I (PDF, 4 MB)

Skarbø I (PDF, 7 MB)

Skarbø II (PDF, 2 MB)

Solnørdal hyttefelt Gnr 101 Bnr 2 (PDF, 220 kB)

Solnørdalsvegen (PDF, 3 MB)

Sportskapellet - Vaksvikfjellet (PDF, 2 MB)

Steinholt undergang - gang og sykkelveg (PDF, 3 MB)

Tomt med tilkomstveg til sjukeheimen (PDF, 2 MB)

Tøssesvingen - Dragsundet

Veg i Myrteigen - endring av reguleringsplan for Sjøholt (PDF, 966 kB)

 

Veg til Ørskog Vidaregåande skule (PDF, 280 kB)

Ørskog brannstasjon (PDF, 419 kB)

Ørskog Bygdepark (PDF, 8 MB)

Ørskogfjellet 1 (PDF, 5 MB)

Øvre Lande 2 (PDF, 4 MB)

Øvre Lande, del av Gnr. 96 Bnr 2 - Nylendet (PDF, 3 MB)

Årøyhaugen barnehagetomt (PDF, 3 MB)
 

Åsrørene Hyttefelt, Vaksvika (PDF, 3 MB)

Sist endra 12.10.2018
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}
{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}} hjelp

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltip']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltipUtenMinId']}}


{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Kommentar

Totalt 0 stk. kommentarer.
Fann du det du leitte etter?
Teneste (1)
Nyttige lenker (1)
 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering