Temaplanar

Kommunedelplan eller temaplan er ei betegning på ein plan for bestemte område, tema eller verksemdsområder. Det kan også utarbeidast kommunedelplaner for arealbruk, jf. § 11–5 første ledd.
Det er kommunestyret som avgjer om det skal settes i gong arbeid med ein kommunedelplan.

Ved revisjon av kommunedelplanar gjeld bestemmelsane om kommunal planstrategi i Plan- og bygningslova § 10-1, og bestemmelsane om behandling av kommuneplan, i lova §§ 11-12 til 11-15.

Publisert av Åse Karin Finnøy Gjære. Sist endra 05.04.2019
Fann du det du leitte etter?
 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering