Bandtvang

Med hunden i band. - Klikk for stort bilete

I Ørskog kommune er det bandtvang mellom 1. april og 1. november.

Ver merksam på at lova er både for å beskytte husdyr, men også vilt. Så sjølv om det ikkje er sauer der du ferdast, kan du likevel ikkje sleppe hunden din. Lova om hundehald, § 26, har som formål å sikre at hunden "ikke jager eller forvolder skade på storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo".

 

Bandtvangreglar

Fastsett av Ørskog formannskap 17. oktober 2007 med heimel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6.

§ 1.Eigar eller innehavar av hund i Ørskog kommune pliktar å halde hunden i band eller forsvarleg innestengd eller inngjerda frå og med 1. april til og med 1. november.
 
§ 2.Bandtvangen under § 1 gjeld ikkje for:
a) Hund til bruk under lovleg jakt, jakthundtrening og jaktprøver.
b) Dresserte gjetarhundar når de vert nytta til å drive eller vakte over husdyr.
c) Hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningsteneste eller under trening eller prøving for slik teneste.
d) Hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såra eller sjukt vilt.
 
§ 3.Hundar har ikkje adgang til kommunen sine kyrkjegardar. Dette gjelder likevel ikkje førarhundar.
 
§ 4.Hundehaldar som forsettleg eller uaktsomt overtreder bandtvangen, vert å straffe med bøter og/eller fengsel iht. hundelova § 28.
 
§ 5.Denne forskrifta vert gjort gjeldande frå kunngjeringsdato.
Publisert av Ingrid Marie Rekdal Hjelle. Sist endra 30.07.2018
Fann du det du leitte etter?
 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering