Sykle til skulen

Mindre bilar ved skulestart og skuleslutt, gjer vegen tryggare for borna.

I samarbeid med ei rekke andre aktørar går Trygg Trafikk ut med ei oppmoding om å la borna sykle til skulen.

Å sykle til og fra skulen gjer barn dagleg fysisk aktivitet. - Klikk for stort bileteÅ sykle til og fra skulen gjer barn dagleg fysisk aktivitet. Trygg trafikk Helsedirektoratet anbefalar at barn og unge er i aktivitet minst 60 minutt kvar dag. Å sykle eller gå til skulen dekker ofte heile, eller i alle fall delar av, "dagsbehovet" og gir viktige helsegevinstar både på kort og på lang sikt.

Barn og unge som går eller syklar til skulen får trafikkerfaring, frisk luft og fysisk aktivitet som gir ein god start på skuledagen.  

 

Sykling er bra for alle!

 • sykling er røyrsle og aktivitet
 • sykling skjer utandørs og gjer opplevingar
 • sykling er miljøvenleg
 • sykling gjer følelse av meistring
 • sykling skaper fellesskap
 • sykling gjer større radius og betre kjennskap til skulevegen og nærmiljøet
 • sykling gjer barn sjølvstendige

Hugs hjelm!

Publisert av Ingrid Marie Rekdal Hjelle. Sist endra 06.09.2016
Fann du det du leitte etter?
Meir informasjon (1)
 
 • TelefonBilde 70 16 59 00
 • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
 • Besøksadr: Rådhuset
 • Komm.nr 1523
 • Org.nr 864978932
Login for redigering