Tilskotsordningar

Pengesetlar - Klikk for stort bilete

Publisert av Åse Karin Finnøy Gjære. Sist endra 05.10.2018

Tilskuddsportalen

Ørskog kommune har inngått avtale om bruk av Tilskuddsportalen.

Det inneber at vi gjer gratis tilgang for alle lokale lag og foreningar i Ørskog.

Foreningane loggar seg inn i ein eigen versjon av tenesta, der ein finn eit utval av om lag 1.500 tilskot som er søkbare for frivillige lag og organisasjonar.

Målet er at dette tilbodet, skal gje betre økonomi og ny giv for det viktige frivillige arbeidet i kommunen.

Tilbodet startar opp etter at lag og organisasjonar har fått gjennomført opplæring i portalen, som skjer i slutten av oktober 2018.

 

 

Kulturmidlar

 

Lag og organisasjonar kan søke om kulturmidlar. Søknadsfrist er 1.april, elektronisk søknadskjema finn de her. Kommunen tildeler og kulturmidlar til enkelte arrangement, som Ungdomens kulturmønstring og Julegrantenning.

Kriterier for tildeling av kulturmidlar (PDF, 79 kB)

 

 

Spelemidlar

Kommunen gir rettleiing og handsamar søknader om statlege spelemidlar til anlegg og område for idrett og friluftsliv. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet (handlingsdel) legg grunnlag for prioritering av spelemidlar.

Du kan lese meir om ordninga her

Fann du det du leitte etter?
 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering