Næringsutvikling

teamwork - Klikk for stort bilete Går du med planer om å starte din egen bedrift kan du få veiledning på rådhuset. 

 
Vi har etablererveiledar som hjelper med veiledning i høve til dømes forretningsplanar og budsjet, selskapsformer og registrering av bedrift.
Vi bidrar også til utvikling av eksisterende bedrifter, klyngeprosjekter og andre tiltak som kan føre til innovasjon eller økt lønnsomhet og sysselsetting.
.

Ved å klikke på lenkane under her, finn du informasjon som er nyttig for deg som skal starte bedrift.  

 

Innovasjon Norge og Patentstyret har nettopp lansert  IPRhjelp.no, ei ressursside for små og mellomstore bedrifter som tilbyr verktøy, informasjon, nettverk og kompetanse om beskytting og utnytting av immaterielle verdiar. Hensikta er å styrke bedriftene si konkurranseevne gjennom ein betre handtering av immaterielle verdiar.

Dette er gjort med bakgrunn i Stortingsmelding 28 (2012–2013) og NHDs oppdrag til Innovasjon Norge og Patentstyret om å utvikle ein SMB-retta rettleiing- og rådgjevningsteneste.

Målgruppa er SMB-bedrifter, men tenestea er like relevant for gründarar i tidleg fase.  Her får bedrifter svar på kva dei bør gjere når, kvirfor og kven dei bør ta kontakt med.

Fann du det du leitte etter?
 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering