Nordre Sunnmøre Landbrukskontor

Reite Vaksvik - Klikk for stort bilete

 

Nordre Sunnmøre Landbrukskontor er eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane Skodje, Stordal, Sula, Ålesund og Ørskog kommune.  

Ørskog kommune er vertskommune. Kontor er lokalisert i 1 etasje i rådhuset på Sjøholt.

 

Oppgåver

Landbrukskontoret sine oppgåver er forvaltning knytt til særlovene i landbruket, som jordlova og konsesjonslova. Forvaltning av tilskotsordningane innan jord- og skogbruk.

Vi har også ansvar innan områder som omfattar miljø, viltforvaltning og ulike tiltak innan skogbruk, samt bygdeutviklingssaker.

 

Meir informasjon

Du vil finne meir informasjon om dei einskilde områda lenger nede på sida, under  ”Tenester”.

E-post: landbrukskontoret@orskog.kommune.no Tlf: 70 16 59 00

Nordre Sunnmøre Landbrukskontor har 3 tilsette fordelt på 3 stillingsheimlar.
 
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

bilde av Helga Færøy
Landbruksjef
Tlf: 70 16 59 12
Mobil: 905 13 075
E-post  

 

 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering