Natur og miljø

kyrkjealleen - Klikk for stort bilete

 

I menyen til venstre finn du aktuell informasjon om tenester innan natur og miljø.

Apropos både natur og miljø; har du høyrt om ryddeaksjonen "Rusken"?

 

Skular, barnehage, frivillige, lag organisasjonar ryddar til dømes leikeplassar, friområder, turvegar, badeplassar og liknande. ÅRIM tek i mot avfallet etterpå.

I denne perioden kan alle levere utan å betale noko ekstra. Det vil seie, avfallet må settast fram til kjøyrbar veg langs renovasjonsruta. Dei som ynskjer å delta, kan melde inn til ÅRIM via skjema (skjema blir lagt ut til våren). ÅRIM delar ut sekkar til dei som bestiller og hentar avfallet på avtalt stad.

Kvistar og greiner i handterbar størrelse kan samlast i eigen dunge, anna avfall samlast i sekkar.

Fann du det du leitte etter?
 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering