Frå 0 verdi til full verdi

Fin sykkel - Klikk for stort bileteFin sykkel

2 av 3 nordmenn seier at dei sorterer alt eller det meste av avfallet sitt, noko som er veldig flott! Samtidig er fortsatt mange ressursar vi kan utnytte betre.

Ved å sortere ut enda meir kan vi spare energi og naturressursar. Difor er det viktig at alle sorterer. Alt vi sorterer går vidare til nye livsbaner; råvarer frå avfall blir brukt side om side med nye råvarer og kjeldesortering gir avfall nytt liv og reduserer presset på jorda sine ressursar.

 

Noko lite for noko stort

Vi veit at kjeldesortering krever litt innsats. Det tek litt meir tid å sortere enn å la vere. Samtidig gir det alle ein muligheit til å bidra. Ver stolt av å bidra til framtida sitt viktigaste kretsløp, og ver med i felleskapet der vi alle brettar opp ermene og tar oss bryet. Vi snakkar om å gjere noko lite for noko stort.

 

Nytt liv

Til dømes kan hermetikkboksene bli til ei lekker sykkelramme, blomsterbrett, rømmeboksar og plastposar kan bli til ein behageleg kontorstol og hugs at når du pakkar inn gåver, kan gråpapir gjenvinnast, mens det glansa gåvepapiret må i restavfallet.

 

Glas og metallemballasje:

Oppsamlingsbehaldarar for glas- og metallemballasje finn du ved undergangen på sørsida av hovudvegen i sentrum.

 

Tøy

Kvart år endar fleire tonn med tekstilar på søppelfyllingane. 95% av desse tekstilane og kleda kan brukes om igjen.

I Sjøholt sentrum står det innsamlingsstasjonar for både Fretex og Uff. Der kan ein levere fint brukte klede og sko.

Nokre butikkjedar (t.d. H&M) samlar inn klede og interiørtekstiler frå alle merker, i alle kvalitetar og tilstandar. Kleda/tekstilane vert sortert for hand; målet er at ingenting skal bli kasta. Plagg som er for slitt eller øydelagt til å brukast på nytt, vil bli resirkuleret og gjort om til råmaterialer og nye produkter.

 

Her finn du litt meir tips og informasjon:

   

Publisert av Ingrid Marie Rekdal Hjelle. Sist endra 07.11.2014
Fann du det du leitte etter?
 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering