Hageavfall

Hageavfall - Klikk for stort bileteHageavfall Hestvika har no tatt i mot det den kan tåle av hageavfall, og bommen er difor stengt. Ørskog kommune har etablerert mottak for brennbart hageavfall ved Sjøholtstrand Miljøstasjon.

Hushaldskundar kan no levere brennbart hageavfall til miljøstasjonen (kvist, greiner, gras og lauv). Hageavfall som er ureina av jord, stein eller anna avfall kan dessverre ikkje takast imot. Hageavfall kan berre leverast i opningstida og tilbodet gjeld ikkje næringskundar. 

 

Opningstider

Her kan du sjå opningstidene til Sjøholtstrand Miljøstasjon.

 

Kontakt

Telefon: 912 43 489

Sjøholstrand Miljøstasjon ligg i underetasjen av industribygget vest for Sjøholt sentrum (samme bygg som Vekst Ørskog).

 

Innlevering

Når du leverer avfallet hit er du trygg på at avfallet blir handtert trygt og forsvarleg. Miljøstasjonen tek imot alle typar avfall; restavfall, farleg avfall, rivingsavfall, metallavfall, elektrisk og elektronisk avfall, kvitevarer/ kuldemøblar, bildekk, papp og papir, etc. Det er fint om du gjer ei lita grovsortering før du kjem, men dei tilsette vil og hjelpe deg med sorteringa.
 

 

Gode grunnar til å kjeldesortere

Ved å sortere ut enda meir kan vi spare energi og naturressursar. Difor er det viktig at alle sorterer!

Avfallsmengdene har auka med 34 prosent i Noreg sidan 1995. Da er det godt å vite at 82 prosent av hushaldingsavfallet blir gjenvunne, og meir enn 90 prosent av alt farlig avfall blir samla inn.

Alt vi sorterer går vidare til nye livsbaner. Råvarer frå avfall blir brukt side om side med nye råvarer. Kjeldesortering gir avfall nytt liv og reduserer presset på jorda sine ressursar.

Publisert av Ingrid Marie Rekdal Hjelle. Sist endra 03.01.2017
Fann du det du leitte etter?
 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering