Renovasjon og slam

Illustrasjon søppelbil frå ÅRIM - Klikk for stort bilete

Alle eigedommar i Ørskog kommune er omfatta av tvungen renovasjonsordning og tømming av slam, og må betale gebyr for denne tenesta. 

Avfallshandteringa i kommunen vert utført av det interkommunale renovasjonsselskapet ÅRIM. Selskapet driv avfallsinnsamling og slamtømming.

Her finn du renovasjonskalender for desember 2019 + januar-november 2020 (PDF, 249 kB)

 

Kontakt

Sentralbord ÅRIM, kl 08.00-15.30: 70 31 41 00

 

Nødtømming slam: 908 75 111

Du kan ta kontakt på dette telefonnummeret når det verkeleg hastar med å få slamtanken tømt.
Vakttelefonen er bemanna etter opningstid, i feriar og helgedagar. NB: Dette gjeld berre slam.

I mange tilfelle er det ikkje tanken som er full, men hindringar i røra som tettar tilkomsten til tanken. Dette er husheigar sitt ansvar. I såfall må du sørge for at røra er fri for fremmedelement.

 

Renovasjon

Standardabonnementet i ÅRIM-kommunane er:

Restavfallet blir henta kvar veke, medan plast og papir blir henta av samme bil på samme dag kvar fjerde veke. Dersom du ikkje veit dagane plast og papir blir henta, sjå renovasjonskalender for Ørskog.

 

Vil du søke om redusert avgift fordi du har lite avfall, må du ta kontakt med Årim. Du kan lese meir om ordninga her

Om du ønskjer å bestille avfallsdunk, kontakt Årim - post@arim.no.
 

Sjøholtstrand miljøstasjon

Her kan du levere restavfall og hageavfall. Opningstider og meir informasjon finn du her.

 

 

Tømming av slam

ÅRIM tømmer slam etter faste rutiner. Tømminga er obligatorisk.

 

Boligar:

 

Hytter og fritidseigedomar:

 

Behov for oftare tømming?

Dersom du har behov for oftare tømming, bestiller du dette av ÅRIM. Ring 70 31 41 00 for å gjere ein avtale.

Pris for ekstratømming kjem i tillegg til den faste, årlege slamavgifta

 

 

   

Publisert av Ingrid Marie Rekdal Hjelle. Sist endra 05.12.2019
Fann du det du leitte etter?
Teneste (1)
Artikkel (1)
 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering