Butenestene

Fellesskap - Klikk for stort bilete

 Det vert ytt tenester etter Helse- og omsorgstenestelova §3.2 bokstav a,b,d.

Tenestemottakarane har eit heilheitleg og tverrfagleg tilrettelagt tilbod. Dei fleste har eit omfattande hjelpebehov og treng heildøgns pleie og omsorg.

 Tenester:

 • Praktisk bistand til dagleglivets gjeremål
 • Opplæring og vedlikehaldstrening i daglege gjeremål
 • Heimesjukepleie
 • Heimehjelp
 • Rehabilitering
 • Habilitering
 • Ferie og fritidsaktivitetar
 • Støttekontakt (timelister finn du under sjølvbetening)
 • Avlasting utanfor institusjon
Publisert av Ingrid Marie Rekdal Hjelle. Sist endra 26.07.2018
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Avdelingsleiar butenestene
Tlf: 70 27 26 90
Mobil:
E-post  

 

 
 • TelefonBilde 70 16 59 00
 • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
 • Besøksadr: Rådhuset
 • Komm.nr 1523
 • Org.nr 864978932
Login for redigering