Kreftomsorg

Hav og himmel.jpg - Klikk for stort bilete  Ørskog har kreftkoordinator, som er sjukepleier med spesialutdanning i kreft.

Publisert av Åse Karin Finnøy Gjære. Sist endra 23.04.2019

Tilbodet til kreftramma og deira pårørende gjeld for alle faser i sjukdomsforløpet, under utredning, behandling, etter ferdigbehandling, lindrande behandling og sorgarbeid.

 

Dette er eit lavterskel tilbod, ein treng ikkje henvisning for å ta kontakt. Tilbodet er gratis.

 

Kreftkoordinator er ressursperson til å samordne tenestane i og mellom primærhelsetenesta og spesialisthelsetenesta. Det kan ofte vere kaotisk og utfordrande å få ei kreftdiagnose og der er mange aktørar. Kreftkoordinator kan bidra til å halde oversikt gjennom samtalar, råd og rettleiing.

 

Kreftkoordinator skal bidra til gode rutiner i kreftomsorga i kommunen, undervise og trygge tilsette i arbeidet med kreftramma, samt egge til rette for at kreftramma og pårørande føler seg best mulig ivareteke.

 

Kontaktinformasjon:

 

Rosalind Kobbevik

tlf. 70 16 59 44

Fann du det du leitte etter?
 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering