Kvardagsrehabilitering

Med spaserstokk - Klikk for stort bilete

 

Lengst mogleg i eige liv - i eigen heim.

Kvardagsrehabilitering er eit tverrfagleg tilbod som går ut frå helse- og omsorgstenestene i Ørskog kommune.

 

Kva er kvardagsrehabilitering?

Kvardagsrehabilitering er tidsavgrensa rehabilitering, der trening i daglege gjeremål skjer heime hos deg. Eit tverrfagleg team gjennomfører systematisk kartlegging, og i samarbeid med deg utarbeidast det mål for kva DU tykkjer er viktig å meistre i kvardagen.

 

Kva kan du forvente av oss?

Du får hjelp i heimen din med å trene slik at du når dine mål for å meistre ein sjølvstendig kvardag. For å oppnå dette set vi opp ein treningsplan ut i frå dine mål og jobbar intensivt i ei avtalt treningsperiode.

 

Kva forventar vi av deg?

Det forventast at du er motivert til å gjere ein innsats for å vinne tilbake det du tidlegare meistra, slik at du i størst mogleg grad kan klare deg sjølv i dagleglivet.

 

Kven er vi?

Det tverrfaglege teamet er satt saman av fysioterapeut, sjukepleiar og hjelpepleiar som ynskjer å hjelpe deg med å nå dine mål i kvardagen.

Du søker på teneste og den vert behandla gjennom fysioterapikontoret: telefon 70 27 36 40

For meir informasjon, kontakt kommunefysioterapeut mellom klokka 08.30-14.00 på telefon 904 19 464.

Publisert av Ingrid Marie Rekdal Hjelle. Sist endra 17.09.2018
Fann du det du leitte etter?
 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering