Vederlag for opphald i institusjon

Valmuer - Klikk for stort bilete

Kortidsopphald

Bebuarar ved sjukheimen som har fått kortidsopphald vert fakturert med ein døgnpris dei fyrste 60 døgna. Denne satsen vert fastsett av staten og vert endra per 1.1. kvart år. Rekning vert sendt frå økonomiavdelinga.

Dersom ein bebuar har meir enn 60 døgn med opphald i løpet av eit kalenderår, så vil det verte fakturert etter satsar for langtidsopphald.

 

Langtidsopphald

Dersom ein ikkje har hatt kortidsopphald i institusjon i 60 dagar i eit kalenderår, har ein rett til ein betalingsfri månad.

 

Hovedregelen for betaling i institusjon er:

  • Det skal betalast 75% av grunnbeløpet  og 85 % av inntekter utover dette.
  • Inntekter kan t.d vere trygd, renteinntekter, private pensjonsavtalar, aksjeutbytte osv.
  • Det vert trekt frå eit fribeløp.
     

Det vert fatta eige vedtak om opphaldsbetalinga.

 

Saksgang

Kommunen innhentar opplysningar om pasient og eventuell heimebuande ektefelle/sambuar frå NAV pensjon og frå siste tilgjengelege skatteoppgjer. Vederlaget vert utrekna utfrå desse opplysningane.

 

Etteroppgjer

I følge vederlagsforskriftene § 3 sjette ledd skal det bereknast etteroppgjer for oppaldsbetalinga.
Dette vert gjort når siste likning ligg føre.

 

Etteroppgjer/sluttoppgjer

Når opphaldet er avslutta vert det gjort eit sluttoppgjer. Dette vert gjort når likninga for det aktuelle året ligg føre.

Er det store endringar i inntekt og/eller skatt, får det konsekvens for etter/sluttoppgjeret.

Publisert av Åse Karin Finnøy Gjære. Sist endra 04.01.2019
Fann du det du leitte etter?
 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering