Fri frå skulen

Elevpermisjon - Klikk for stort bileteElevpermisjon

Barn og unge har rett og plikt til opplæring. Men når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gje den enkelte elev permisjon i inntil 2 veker.

 

Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skulen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag.

 

Vilkår

Dersom elevar skal ha fri frå skulen, må det søkjast om permisjon. Det er eit vilkår at foreldra sørger for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute. (Opplæringslova §2-11).

Dersom ein elev utan å ha rett til det har fråvær frå den pliktige opplæringa, kan foreldre eller andre som har omsorg, straffast med bøter dersom fråværet kjem av at dei har handla forsettleg eller aktlaust.

Offentleg påtale blir ikkje reist utan når kommunen set fram krav om slik påtale (Opplæringslova § 2-1).Søknad

Foreldre søkjer om permisjon for eleven. Bruk søknadskjema når det blir søkt om fri i meir enn 1 dag.


Her finn du søknadsskjemaet. (PDF, 124 kB)

Saksgang: I Ørskog kommune er permisjonssaker delegert til skulenivå:

  • Kontaktlærar kan gje eleven fri 1 dag
  • Rektor gjev permisjonar utover dette


Rektor syt for handsaming av saka med administrativt vedtak og tilbakemelding til søkjar.


Permisjonssøknad blir levert/sendt til skulen, anten med eleven eller via post:
 

Ørskog kommune
v/rektor Kjell-Øyvind Aarseth
Øyravegen 11
6240 Ørskog  


 

 

Publisert av Ingrid Marie Rekdal Hjelle. Sist endra 24.05.2019
Fann du det du leitte etter?
Teneste (1)
 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering