Vedlikehald av symjebassenget

Ei jente svømmer under vatn. Ho kikkar rett inn i kameraet og smiler. - Klikk for stort bilete

På grunn av vedlikehald og rehabilitering vert symjehallen ved Ørskog skule stengt i veke 41-49.

Lag, organisasjonar og privatpersonar som ønskjer å leige bassenget eller møterom på Ørskog skule, må sende inn elektronisk søknad. Ein kan leige for jamnleg bruk eller for eingongshendingar.

Her er elektronisk skjema til søknaden.  (Du finn det og under "Sjølvbetening")

Reglement for utleige av skulelokale og symjebasseng (gjeld frå 2019) (PDF, 627 kB)

 

Nådd kompetansemåla?

Det at bassenget no er opna igjen betyr at ein må sikre at elevar som har gått ut av 4. klasse i løpet av desse to åra, har nådd kompetansemåla. Om naudsynt må kommunen tilby ekstra undervisning til dei elevane som ikkje har det.

 

Kompetansemål for symjeundervisninga

Symjeundervisninga er regulert gjennom Læreplan for grunnskulen.

Symjeopplæringa er ein del av kroppsøvingsfaget og har kompetansemål for kvart av hovudtrinna. Læreplanen inneheld ikkje noko som tilseier eit visst tal timar med symjeundervisning kvart skuleår. Derimot er det kompetansemåla for faget som seier kva ferdigheiter eleven skal ha ved slutten  av kvart hovudtrinn.

I Ørskog er til dømes konkretiseringa av kompetansemåla for utgangen av 4. klasse at eleven skal kunne:

  • symje 25 meter på ein trygg og god måte
  • kunne hoppe frå kanten på djupna, symje ut, rotere i vatnet og symje tilbake
  • hente opp ting frå botnen på grunna.

 

Læringstid

Norges svømmeforbund har rekna ut at eit barn i snitt treng 40 timar i vatn for å lære å symje på ein slik måte som før omtala. Det er også dette timetalet Fylkesmannen tek utgangpunkt i ved tilsyn med om kommunen har eit forsvarleg tilbod til elevane når det gjeld symjeopplæring. Det betyr at dersom kommunen tilbyr 40 timar symjeopplæring i løpet av dei fire første åra, så vil dei fleste av elevane kunne nå kompetansemåla for det som gjeld for 4. klasse.

 

Om behov for ekstra tilrettelegging

Men kommunen har også eit ansvar for å tilpasse opplæringa til en einskilde eleven, - og elevar som ikkje får tilfredsstillande utbytte av den ordinære undervisninga, vil har rett på ekstra tilrettlegging. Dette gjeld også i høve symjing.

Konkret betyr dette at ein må sikre at elevar som går ut av 4. klasse i løpet av dei to åra bassenget er stengt, har nådd kompetansemåla, og om nødvendig må kommunen tilby ekstra undervisning ved andre basseng.

Publisert av Ingrid Marie Rekdal Hjelle. Sist endra 08.10.2019
Fann du det du leitte etter?
 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering