Ørskog vaksenopplæring

Vaksen student - Klikk for stort bilete

Ørskog kommune tilbyr norskopplæring for vaksne innvandrarar og grunnskuleopplæring for vaksne. Frå hausten 2018, flytter vaksenopplæringa inn i nye lokaler på Ørskog skule.

Vi kan tilby:

  • Språkopplæring i samband med introduksjonsprogrammet for flyktningar
  • Norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar
  • Nivåbasert norskopplæring A1-B2
  • Grunnskuleopplæring

 

Alle kan søkje etter gjeldande reglar.

Dei som ikkje har rett på gratis opplæring kan melde seg på betalingskurs.

 

Grunnskuleopplæring for vaksne

Dersom du er over 16 år og treng grunnskuleopplæring, har du rett til gratis opplæring - sjølv om du har gjennomført grunnskulen tidlegare. Dersom du ikkje har utbytte av det ordinære skuletilbodet, har du krav på spesialundervisning. Tilbodet skal vere tilrettelagt for vaksne og tilpassa dine behov og din kvardag.

 

PPT er kommunen sin sakkunnige instans når det gjeld vurdering av rett til spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp.

Her finn du skjema: påmelding til norskopplæring for vaksne innvandrarar

 

 

Prisar

Betalingskurs vårsemesteret kr. 5.000,- ( + materiellavgift kr. 1.000,-)

Elevar som sluttar får ikkje refundert semesteravgifta.

 

 

Eksamen

Ørskog vaksenopplæring held nasjonale prøver i norsk og samfunnskunnskap våren 2018.

Skriftleg prøve onsdag 23. mai, pris kr. 500,- (delprøve kr. 200,- pr del)

Munnleg prøve torsdag 24. mai, pris kr. 500,-

Samfunnskunnskapsprøve 19. juni, pris kr. 500,- (kurs frå 6.-18. juni)


Det vert sendt ut faktura etter påmelding.


 

Har du spørsmål, ta kontakt med avdelingsleiar Ole Martin Korsbrekke.

 

 

 

Fann du det du leitte etter?

Kontakt

bilde av Ole Martin Korsbrekke
Avdelingsleiar skulen
Tlf: 70 16 59 54
Mobil: 455 10 562
E-post  

 

 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering