Ørskog vaksenopplæring

Vaksen student - Klikk for stort bilete

Ørskog kommune tilbyr norskopplæring for vaksne innvandrarar og grunnskuleopplæring for vaksne.  Vaksenopplæringa inn i nye lokale på Ørskog skule.

Vi kan tilby:

  • Språkopplæring i samband med introduksjonsprogrammet for flyktningar
  • Norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar
  • Nivåbasert norskopplæring A1-B2

Grunna lågt elevtal komande skuleår blir det ikkje undervisning for vaksne ved Ørskog vaksenopplæring.

Ein kjøper i staden tenester hjå Ålesund vaksenopplæring.

 

Her finn du skjema: påmelding til norskopplæring for vaksne innvandrarar

 

Grunnskuleopplæring for vaksne

Dersom du ikkje har utbytte av det ordinære skuletilbodet, har du krav på spesialundervisning.

PPT er kommunen sin sakkunnige instans når det gjeld vurdering av rett til spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp.

Tilbodet skal vere tilrettelagt for vaksne og tilpassa dine behov og din kvardag.

 

 

 

Prisar

Betalingskurs vårsemesteret kr. 7.000,- ( + materiellavgift kr. 1.000,-)

Elevar som sluttar får ikkje refundert semesteravgifta.

 

 

Eksamen

Ørskog vaksenopplæring held nasjonale prøver i norsk og samfunnskunnskap våren 2019.

Skriftleg prøve, pris kr. 500,-  pr delprøve

Munnleg prøve pris kr. 500,-

Samfunnskunnskapsprøve pris kr. 500,-


Det vert sendt ut faktura etter påmelding.


 

Har du spørsmål, ta kontakt med avdelingsleiar

Ole Martin Korsbrekke

ole.martin.korsbrekke@orskog.kommune.no

tlf 70 16 59 54 / 455 10 562

 

 

 

Fann du det du leitte etter?

Kontakt

bilde av Ole Martin Korsbrekke
Avdelingsleiar skulen
Tlf: 70 16 59 54
Mobil: 455 10 562
E-post  

 

 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering