Rutiner og skjema

Rutiner og skjema - Klikk for stort bilete

 

Samtykkeskjema

Skjema som kan nyttast av dei kommunale innstansane for å få samtykke til å utveksle opplysningar.

 

 

Melding til barnevernet

Er du bekymra for eit barn?

Her får du informasjon om når og korleis du som privatperson, offentleg tilsett eller barn/ungdom bør kontakte barnevernet.

 

Søknad om hjelpetiltak frå barnevernet

Eksempel på hjelpetiltak:

ICDP: Helsefremmande og førebyggjande program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det rettar seg mot omsorgsgivarar og skal styrke deira omsorgskompetanse.

COS: Circle of security (trygghetssirkelen). Har som mål å fremme tilknyting mellom barn og omsorgsperson.

PMTO: Parent Management Training- Oregon. Tilbod til familiar med barn i alderen 3-12 år som viser teikn til atferdsvanskar.

ART: Agression Replacement Training. Manualbasert program som retter seg mot barn og unge i alderen 4-20 år som har alvorlege atferdsvanskar eller er i fare for å utvikle slike vanskar.

MST: Multisystemisk terapi. Behandlingstilbod til familiar som har ungdom i alderen 12-18 år med store atferdsproblem- eit alternativ til plassering utanfor heimen.

 

 

Tilvising psykisk helseteneste

Lågterskeltilbod. Tilvisning skjer oftast via legar, helsesøster eller jordmor. Skjema for tilvising finn ein i Kvalitetssystemet.

 

Tilvisning PPT

Tilvisning skjer via skule, barnehage og helsestasjon. Ein kan kontakte PPT for meir informasjon.

Publisert av Ingrid Marie Rekdal Hjelle. Sist endra 15.02.2019
Fann du det du leitte etter?
 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering